வேதியியல் இதழ்கள்

வேதியியல் என்பது தூய அறிவியலில் அடிப்படை மற்றும் மிகவும் அடிப்படையானது, இது ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுக்கான பல்வேறு துறைகளுக்கு இடையேயான அடித்தளத்தை அமைக்கிறது. குடலில் உள்ள உணவை சமைப்பது மற்றும் ஜீரணிப்பது போன்ற மிக சாதாரணமான மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் இருந்து மழை மற்றும் பருவகால மாற்றங்கள் போன்ற அசாதாரண வளிமண்டல நிகழ்வுகள் வரை, இந்த பூமியின் வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துவதில் இரசாயன செயல்பாடு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன் மற்றும் நைட்ரஜன் போன்ற அடிப்படை வேதியியல் கூறுகளின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனெனில் அவை வளர்ச்சி, சிதைவு மற்றும் மக்கும் தன்மையை உள்ளடக்கிய முழு உயிரியல் நடைமுறைக்கும் அவசியமானவை. புதுமையான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுடன் இணைந்து, வேதியியல் சிறந்த உயிரியல், மருத்துவம்,

சன்னி லியோன் த்ரீஸம் , செக்ஸ் வீடியோ , முஸ்லிம் செக்ஸ் வீடியோ , தேசி அத்தை தெளிவான தெலுங்கு குரலில் ஃபுக்கிங் , xxx வீடியோ hd full hd , www xxx வீடியோ