அறிவியல் இதழ்கள்

வேளாண்மை, வனவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து வரையிலான, ஹ்முதன்மை அறிஞர்கள் மருத்துவம், உயிர் அறிவியல், உயிரியல், பொறியியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் நன்கு ஆய்வு செய்து, சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ்கள். ஹ்முதன்மை அறிஞர்கள் திறந்த அணுகல் தளத்தில் 100 க்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மற்றும் உலகம் முழுவதும் ஒரு மில்லியன் வாசகர்களை சென்றடைகிறார்கள். ஹ்முதன்மை அறிஞர்கள் ஜர்னல்கள் மருந்தியல், சுகாதாரம், சமூகவியல், பொருளாதாரம் மற்றும் வணிக மேலாண்மை, பொருள் அறிவியல் மற்றும் வாழ்க்கை அறிவியல் ஆகியவற்றில் பல்துறை ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. ஆக்கப்பூர்வமான பொதுவான உரிமக் கொள்கையைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், மேலும் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆர்வங்களுக்காக பயனர்களுக்கு எந்த கூடுதல் செலவின்றி ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட தகவலை அனைவருக்கும் இலவசமாகவும் சமமாகவும் விநியோகிக்க உறுதியளிக்கிறோம்.

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்

 • Journal of Cancer Epidemiology and Prevention
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 0.49
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 11
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 0.73
 • Journal of Neuro-Oncology and Neuroscience
 • ISSN: 2572-0376
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 0.36
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 5
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 0.38
 • Research Journal of Oncology
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 0.24
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 4
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 0.30

கால்நடை அறிவியல்

பொருள் அறிவியல்

 • பாலிமர் அறிவியல்
 • ISSN: 2471-9935
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 4.55
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 9
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 3.80

மரபியல் & மூலக்கூறு உயிரியல்

நரம்பியல் & உளவியல்

பொறியியல்

நோயெதிர்ப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரியல்

நர்சிங் & ஹெல்த் கேர்

விவசாயம் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு

மருத்துவ அறிவியல்

 • கணையத்தின் இதழ்
 • ISSN: 1590-8577
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 19.45*
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 80
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 29.12

வேதியியல்

பொது அறிவியல்

மருந்து அறிவியல்

மருத்துவ அறிவியல்