சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் இதழ்கள்

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் என்பது இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் அறிவியலை உயிரியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து நவீன காலத்தில் வளர்ந்து வரும் சுற்றுச்சூழல் சவால்களுக்கு சிறந்த தீர்வுகளை அடைவதற்கு ஒரு இடைநிலை அறிவுத் துறையாகும். பூமியில் உள்ள உயிரினங்களின் பரிணாமம் மற்றும் முன்னேற்றத்திலிருந்து, சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளைப் படிக்க ஒரு விரிவான, அளவு மற்றும் இடைநிலை அணுகுமுறையை வழங்குகின்றன. சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் மனித உறவுகள், உணர்வுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பற்றிய கொள்கைகள் உள்ளிட்ட விசாலமான பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தயாரிப்புகளை வடிவமைப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது, சுற்றுச்சூழல் தொழில்நுட்பம் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் சுற்றுச்சூழல் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. சுற்றுச்சூழல் இதழ்கள் பரந்த அளவிலான கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது,

தெலுங்கு செக்ஸ் , தமிழ் தேசி செக்ஸ் , தமிழ் செக்ஸ் வீடியோக்கள் பதிவிறக்கம் , பிரேசர்ஸ் xxx வீடியோ , இந்திய மறைக்கப்பட்ட கேமரா ஷவர் , ஆங்கில செக்ஸ் வீடியோ
 • Journal of Cancer Epidemiology and Prevention
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 0.49
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 11
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 0.73
 • Journal of Neuro-Oncology and Neuroscience
 • ISSN: 2572-0376
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 0.36
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 5
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 0.38
 • Research Journal of Oncology
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி 0.24
  ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 4
  ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 0.30