திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல் என்பது ஒரு வெளியீட்டு மாதிரியாகும், இது ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை இணையம் மூலம் தடையின்றி உலகளாவிய சமூகத்திற்கு பரப்புகிறது. எனவே, திறந்த அணுகலின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளையும் இணைய இணைப்பு உள்ள எவரும் அணுகலாம். ஹ்முதன்மை அறிஞர்கள் திறந்த அணுகல் முயற்சியை வலுவாக ஆதரிக்கின்றனர். ஹ்முதன்மை அறிஞர்களால் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளின் சுருக்கங்களும் முழு உரைகளும்  வெளியிடப்பட்ட உடனேயே அனைவருக்கும் இலவசமாக அணுகக்கூடியவை.

இந்திய ஆபாச முதல் இரவு , xxx சன்னி லியோன் xxx bf , புதிய hd xxx வீடியோக்கள் , பாபி xxx வீடியோ , மல்லு செக்ஸ் வீடியோக்கள் , அழகான இந்தியன் பாபி ஃபுகாட் ஹார்ட் பை தேவர்