மருந்து அறிவியல் இதழ்கள்

Pharmaceutical Sciences என்பது இயற்பியல் வேதியியல், கரிம வேதியியல், உயிர்வேதியியல், உயிரியல், புள்ளியியல் மற்றும் பொறியியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளை ஒருங்கிணைத்து, மருந்துகளின் வடிவமைப்பு, செயல், விநியோகம் மற்றும் மருந்துகளை சிறப்பாக மேம்படுத்தி, இந்தத் தகவலைப் புதியதாக மொழிபெயர்க்கும் ஒரு மாறும், இடைநிலைத் துறையாகும். மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சைகள். இந்தத் துறையானது மருத்துவப் பொருட்களின் கண்டுபிடிப்பு, மேம்பாடு, உற்பத்தி, ஒழுங்குமுறை மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றுடன் மட்டும் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, இது மருந்து செயல்பாட்டின் வழிமுறை, மருந்துகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் மற்றும் எவ்வளவு பாதுகாப்பான மருந்துகளை கொண்டு வரலாம். சந்தை மற்றும் மருந்துகள் உடலை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன. மருந்து விஞ்ஞானிகளால் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி ஒப்பீட்டளவில் ஆரோக்கியமான மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுவதில்லை; இது தீவிர நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.

இந்திய இளம்பெண் , அலுவலகத்தில் சன்னி லியோன் எச்டி வீடியோ xxx , தேசி பாபி xxx , இந்தி திரைப்படம் இந்தி நீலப்படம் , xxx கவர்ச்சி வீடியோ , தேசி பாபி பிரிட்டிஷ் நாயகன் மாயா