மருத்துவ அறிவியல் இதழ்கள்

மருத்துவ அறிவியல் அடிப்படையில் திரவங்கள், செல்லுலார், மூலக்கூறு மற்றும் மரபணு அமைப்புகள் உள்ளிட்ட உயிரியல் அமைப்புகளின் ஆரோக்கியமான மற்றும் சரியான செயல்பாட்டிற்கான விசாரணையை உள்ளடக்கியது. மருத்துவ விசாரணை என்பது இரத்தம், சிறுநீர், மலம் மற்றும் பிற உயிரியல் திசுக்கள், நொதிகள் மற்றும் பொருட்கள் ஆகியவற்றின் முழுமையான ஆய்வக ஆய்வு ஆகும். நோய்களின் போது பிரச்சனைக்கான மூல காரணத்தை திறம்பட கண்டறியக்கூடிய புலனாய்வு கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களை மருத்துவ அறிவியல் தொடர்ந்து தேடுகிறது, இதனால் மருத்துவர்கள் சிக்கலை திறமையான முறையில் தீர்க்க முடியும். நோயறிதல், சிகிச்சை மீட்பு மற்றும் நோயாளியின் மறுவாழ்வு ஆகியவற்றில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கருவியாக உள்ளது.

தேசி xxx , xxx வீடியோ , தேசி பாபி xxx , ஆங்கிலம் xxx , இந்தோ ஊழல் செக்ஸ் பொக்கேப் வீடியோ , xxx வீடியோ hd முழு எச்டி