குழந்தை பருவ உடல் பருமன் பற்றிய இதழ் திறந்த அணுகல்

தொகுதி 1, பிரச்சினை 3 (2016)

குறுகிய தொடர்பு

Strategies for Healthy Eating Promotion in Childhood: A Reflection

  • Isabel Cristina Bento and Luciana Martins Gaudio Frontzek

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effects of Official Basketball Competition on the Levels of Cortisol and Salivary Immunoglobulin (A) among female children

  • Farivar Haji Mazdarani, Neda Khaledi and Mahdi Hedayati

ஆசிரியருக்கு கடிதம்

Can we Use the Cortínez Model in Non-Obese Patients?

  • Carolina Frederico

ஆய்வுக் கட்டுரை

Childhood Obesity and Bullying in Schools of Argentina: Analysis of This Behaviour in a Context of High Prevalence

  • Kovalskys I, Rausch Herscovici C, Indart Rougier P, Añez EV, Zonis LN and Orellana L
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்