குழந்தை பருவ உடல் பருமன் பற்றிய இதழ் திறந்த அணுகல்

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2019)

மாநாட்டு நடவடிக்கைகள்

The Moving to Action Symposium Series: Engaging the Paradox of Childhood Obesity and Hunger

  • Hallion ME, Matthews TL

கட்டுரையை பரிசீலி

Parental Perceptions of Childhood Obesity: Systematic Literature Review

  • Sadeg Aldolaim

ஆய்வுக் கட்டுரை

Associations of the Oral Microbiota with Obesity and Menarche in Inner City Girls

  • Nancy A. Mervish, Jianzhong Hu, Loy A. Hagan, Manish Arora, Catalina Frau, Julee Choi, Ali Attaie, Mairaj Ahmed, Susan L. Teitelbaum and Mary S. Wolff
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்