மருத்துவ மனநல மருத்துவம் திறந்த அணுகல்

மருத்துவ மனநல மருத்துவம்

கிளினிக்கல் சைக்கியாட்ரி என்பது மனித மற்றும் விலங்குகளின் நடத்தை தொடர்பான மனம் மற்றும் மன செயல்முறையைக் கையாளும் ஒரு விஞ்ஞானமாகும், மேலும் உளவியல் அடிப்படையிலான துன்பம் அல்லது செயலிழப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், தடுப்பதற்கும் மற்றும் நிவாரணம் செய்வதற்கும் மற்றும் அகநிலையை மேம்படுத்துவதற்கும் உளவியல் அறிவியல் ஆய்வு மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவை அடங்கும். நல்வாழ்வு மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்