கண் மற்றும் கண்புரை அறுவை சிகிச்சை இதழ் திறந்த அணுகல்

கண் புற்றுநோய்

கவனத்தை ஈர்க்கும் புற்றுநோய் அரிதானது. தசைகள், தோல் மற்றும் நரம்புகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு மடிப்பு போன்ற கவனத்தின் வெளிப்புற கூறுகளில் இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். புற்று நோய் கண் இமைக்குள் ஆரம்பித்தால் அது உள்விழி புற்றுநோய் எனப்படும். பெரியவர்களில் முதன்மையான உள்விழி புற்றுநோய்கள் தோல் புற்றுநோய் மற்றும் புற்றுநோய் ஆகும். குழந்தைகளில் முதன்மையான பொதுவான கண் புற்றுநோய் மெட்டாஸ்டேடிக் கட்டி ஆகும், இது திசு அடுக்கின் செல்களுக்குள் தொடங்குகிறது. புற்றுநோயானது உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து கவனத்திற்கு வரலாம்.

 

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்