மருத்துவ மனநல மருத்துவம் திறந்த அணுகல்

நியூரோஇமேஜிங்

நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு, செயல்பாடு/மருந்தியல் ஆகியவற்றை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ படம்பிடிக்க பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவது நியூரோஇமேஜிங்கில் அடங்கும். இது மருத்துவம் மற்றும் நரம்பியல்/உளவியல் ஆகியவற்றில் ஒப்பீட்டளவில் புதிய துறையாகும். மூளையின் செயல்பாட்டின் ஒரு அம்சத்தை அளவிடுவதற்கான நியூரோஇமேஜிங் தொழில்நுட்பம், பெரும்பாலும் சில மூளைப் பகுதிகளில் செயல்பாடு மற்றும் குறிப்பிட்ட மன செயல்பாடுகளுக்கு இடையேயான உறவைப் புரிந்துகொள்வதற்கான நோக்கத்துடன்.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்