அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு மருந்து டெலிவரி திறந்த அணுகல்

நாவல் மருந்து விநியோக அமைப்புகள்

நாவல் மருந்து விநியோக முறைகள் நாவல் மருந்து விநியோக முறை என்பது மருந்து ஆற்றலை மேம்படுத்தும், மருந்து வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்தி, நீடித்த சிகிச்சை விளைவை அளிக்க, அதிக பாதுகாப்பை வழங்கும், இறுதியாக ஒரு மருந்தை குறிப்பாக விரும்பிய திசுக்களுக்கு இலக்காகக் கொண்ட முன்கூட்டிய மருந்து விநியோக முறையாகும்.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்