மருத்துவ மனநல மருத்துவம் திறந்த அணுகல்

மனநல கோளாறுகள்

மனச்சோர்வு, ஸ்கிசோஃப்ரினியா மற்றும் இருமுனைக் கோளாறு உள்ளிட்ட மனநல கோளாறுகள் உலகம் முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதிக்கின்றன. தலையீடு இல்லாமல், அவை பேரழிவு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் தலையிடலாம். சமீபத்திய ஆய்வுகள், ஒரு நபரின் மரபணு அமைப்பு மற்றும் ஆரம்பகால வாழ்க்கை மன அழுத்தம் அல்லது மூளை அதிர்ச்சிக்கு வெளிப்பாடு உள்ளிட்ட மனநல கோளாறுகளை உருவாக்கும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் காரணிகளை அடையாளம் காண விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவுகின்றன. சில மனநல கோளாறுகள் உள்ளவர்களின் மூளையில் உள்ள கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்