அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் மருந்து விநியோகம் மற்றும் சிகிச்சை திறந்த அணுகல்

மருந்துகளின் பண்புகள் மற்றும் வடிவமைப்பு

மருந்து வடிவமைப்பு என்பது, அந்த உயிரியல் இலக்கை நோக்கி மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பு/நடத்தை எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பதைக் கணிக்கும் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு மருந்தை (உயிர் மூலக்கூறு) வடிவமைப்பதற்கான ஒரு கண்டுபிடிப்பு படியாகும். மருந்து வடிவமைத்தல் என்பது பயோமெடிக்கலுக்கும் அதன் குறிப்பிட்ட லிகண்டிற்கும் இடையிலான தொடர்பு மூலமாகும், இது வடிவமைப்பின் பகுத்தறிவு பொறிமுறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

  • கட்டமைப்பு அடிப்படையிலான மருந்து வடிவமைப்பு
  • லிகண்ட் அடிப்படையிலான மருந்து வடிவமைப்பு
  • சொத்து அடிப்படையிலான மருந்து வடிவமைப்பு
  • கணினி உதவி மருந்து வடிவமைப்பு
  • இன்-சிலிகோ மருந்து வடிவமைப்பு
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்