ஆக்டா சைக்கோபாதாலஜிகா திறந்த அணுகல்

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

ஆக்டா சைக்கோபாதாலஜிகா இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்பாட்டில் எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டம் அடங்கும். உள் தலையங்க அலுவலகக் குழு உறுப்பினர்களால் பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்புடன் ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. மதிப்பாய்வு செயல்முறை இணைய வங்கி மற்றும் வர்த்தகத்தின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் அல்லது வெளி நிபுணர்களால் செய்யப்படுகிறது. மேற்கோள் காட்டக்கூடிய கையெழுத்துப் பிரதியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளரின் ஒப்புதலுடன் ஆசிரியர் ஒப்புதலும் தேவை. ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் வெளியீட்டு படி வரை கணினி மூலம் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்கலாம்.

இந்தியப் பணிப்பெண் முதலாளியால் ஏமாற்றப்பட்டார் , தேசி அத்தை தெளிவான தெலுங்கு குரலில் பேசுகிறார் , அம்மா செக்ஸ் , எக்ஸ்என்எக்ஸ்எக்ஸ் அம்மா அப்பா , கவர்ச்சியான இந்திய நடனம் ஆடும் பெண் நிர்வாணமாக , இலவச போர்னோ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்