ஆக்டா சைக்கோபாதாலஜிகா திறந்த அணுகல்

தொகுதி 6, பிரச்சினை 3 (2020)

சிறு கட்டுரை

Self-Confidence in Children

  • Hania Foudad

சிறு கட்டுரை

Psychometric Properties of the Dizziness Handicap Inventory Child/Adolescent (DHI-CA)

  • Maria da Glória Canto de Sousa, Cristina Freitas Ganança, Laíse dos Santos Lobo, Melka de Almeida Souza and Eduardo Pondé de Sena
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்