கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் திறந்த அணுகல்

வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் தவறான நடைமுறை அறிக்கை

வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் தவறான நடைமுறை அறிக்கை கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் இதழில் வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கத்தில் ஒருமைப்பாட்டின் சிறந்த மட்டத்தை பராமரிக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் சர்வதேச மருத்துவ இதழாசிரியர்கள் குழுவின் (ICMJE) கொள்கைகளைப் பின்பற்றி, தவறான நடத்தைச் செயல்களைப் பாதிக்கும் விதத்தில், ஆராய்ச்சியின் நேர்மையை உறுதி செய்வதற்காக தவறான நடத்தை குற்றச்சாட்டுகளை ஆராய்ச்சி செய்வதில் ஈடுபடுகிறது. பொறுப்பான ஆராய்ச்சி வெளியீடு: ஆசிரியர்களின் பொறுப்புகள் கட்டுரைகளில் அறிக்கையிடப்படும் ஆராய்ச்சி நெறிமுறை மற்றும் பொறுப்பான முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் அனைத்து தொடர்புடைய சட்டங்களுக்கும் பொருந்த வேண்டும். ஆசிரியர்கள் அறிவியல் தவறான நடத்தைகளில் ஈடுபடுவதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் வெளியீட்டு நெறிமுறைகளை மீறுவதன் மூலம் ஆசிரியர்கள் தங்கள் முடிவுகளை தெளிவாகவும், நேர்மையாகவும், புனைகதை, பொய்மைப்படுத்தல் அல்லது பொருத்தமற்ற தரவு கையாளுதல் இல்லாமல் வழங்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் தங்கள் பொருளின் அசல் தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் பெரும்பாலும் மற்றவர்களால் உறுதிப்படுத்தப்படும் வகையில் அவர்களின் முறைகளை தெளிவாகவும் தெளிவாகவும் விளக்க முயற்சிக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் தகுந்த ஆசிரியர் மற்றும் அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும். வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளுடன் விஞ்ஞானியின் உறவை வேண்டுமென்றே தவறாகக் குறிப்பிடுவதை ஆசிரியர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அனைத்து ஆசிரியர்களும் ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியிருக்க வேண்டும். ஆராய்ச்சி அல்லது வெளியீட்டிற்கு குறைவான பங்களிப்பை வழங்கிய பங்களிப்பாளர்கள் பெரும்பாலும் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறார்கள், ஆனால் ஆசிரியர்களாக அடையாளம் காணப்படக்கூடாது. ஆசிரியர்கள் அல்லது ஆசிரியர் குழு அல்லது சர்வதேச அறிவியல் குழுவின் உறுப்பினர்களுடன் உடனடி அல்லது மறைமுகமாக ஆர்வத்துடன் முரண்பட்டால், ஆசிரியர்கள் பத்திரிகைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். வெளியீட்டு முடிவு கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் இதழ் இரட்டை குருட்டு மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. அனைத்து பங்களிப்புகளும் முதலில் ஆசிரியரால் மதிப்பிடப்படும். தேர்வு, செயலாக்கம், இதழில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளில் எது தலையங்க இலக்குகளை அடைகிறது என்பதைத் தீர்மானித்தல் மற்றும் அவ்வாறு வெளியிடப்படும். பொருத்தமானதாகக் கருதப்படும் ஒவ்வொரு தாள்களும் இரண்டு சுயாதீன சக மதிப்பாய்வாளர்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன, அவர்கள் தங்கள் துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் மற்றும் வேலையின் துல்லியமான குணங்களை மதிப்பிடுவதற்குத் தயாராக உள்ளனர். கட்டுரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா அல்லது நிராகரிக்கப்படுகிறதா என்பது பற்றிய இறுதி முடிவிற்கு ஆசிரியர் பொறுப்பு. ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிடுவதற்கான முடிவு எப்போதும் ஆராய்ச்சியாளர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் சாத்தியமான வாசகர்களுக்கு அதன் முக்கியத்துவத்திற்கு ஏற்ப அளவிடப்படும். எடிட்டர்கள் பாரபட்சமற்ற முடிவுகளை வணிகக் கருத்தில் இருந்து சுயாதீனமாக எடுக்க வேண்டும். எடிட்டரின் முடிவுகளும் செயல்களும் அதன் சொந்த பதிப்புரிமை மீறல் மற்றும் திருட்டு போன்ற நெறிமுறை மற்றும் சட்டத் தேவைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. கையெழுத்துப் பிரதிகளைப் பற்றி இறுதி முடிவுகளை எடுக்கும் ஆசிரியர்கள், கட்டுரைகள் தொடர்பான சாத்தியமான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் ஆர்வங்கள் அல்லது உறவுகளின் முரண்பாடுகள் தேவைப்பட்டால், தலையங்க முடிவுகளிலிருந்து விலக வேண்டும். வெளியீட்டைப் பற்றிய இறுதி முடிவின் பொறுப்பு, ஆர்வத்தில் முரண்பாடுகள் இல்லாத ஒரு ஆசிரியருக்குக் கூறப்படும். ஆர்வத்தின் முரண்பாடு ஒரு ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியர் அல்லது கையெழுத்துப் பிரதியின் உள்ளடக்கம் மதிப்பீடு செய்யப்படுவதற்கு ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர் குழு மற்றும் அறிவியல் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் மதிப்பாய்வாளர்கள் விலக வேண்டும். எழுத்தாளர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் குழு மற்றும் சர்வதேச அறிவியல் குழு உறுப்பினர்களுக்கு இடையே உள்ள அனைத்து முரண்பாடுகளையும் ஜர்னல் தவிர்க்கும். சக மதிப்பாய்வு சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்டுரையும் ஆசிரியர் குழு அல்லது சர்வதேச அறிவியல் குழுவின் ஒரு உறுப்பினரின் பொறுப்பாகும், அவர் அதை துறையில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் அநாமதேயமாக மதிப்பிடும் இரண்டு சகாக்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படுவார். மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகள் கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள் மூலம் ரகசியமாக நடத்தப்படுகின்றன: திறந்த அணுகல் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள். தவறான நடத்தையை அடையாளம் கண்டு தடுத்தல் எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு பத்திரிக்கை மற்றும் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் எந்தவொரு தவறான நடத்தையையும் ஊக்குவிக்கவோ அல்லது தெரிந்தே அத்தகைய தவறான நடத்தையை இடம் பெற அனுமதிக்கவோ கூடாது. கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகளின் உறுப்பினர்கள்: திறந்த அணுகல் ஆசிரியர் குழு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் மதிப்பாய்வாளர்களுக்குத் தேவைப்படும் ஒழுக்க நடத்தை பற்றித் தெரிவிப்பதன் மூலம் தவறான நடத்தையைத் தடுக்க முயற்சிக்கும். ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள், அறிவியல் குழு, எந்த வகையான ஆராய்ச்சி முறைகேடுகள் நடந்துள்ளனவோ அல்லது நடந்ததாகத் தோன்றும் தாள்களைக் கண்டறிய அனைத்து வகையான தவறான நடத்தைகளையும் மதிப்பாய்வாளர்கள் நினைவில் வைத்து அதற்கேற்ப குற்றச்சாட்டுகளை பாதிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். திரும்பப் பெறுதல் அல்லது திருத்தங்கள் தொடர்பான வழிகாட்டுதல்கள் ஆசிரியர்களின் பொறுப்புகள் தவறான நடத்தையின் போது, ​​கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் இதழின் ஆசிரியர் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கு பொறுப்பானவர். அவர் அல்லது அவள் மற்ற இணை ஆசிரியர், ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள், சக மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் துறையில் உள்ள நிபுணர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றலாம். தரவு அணுகல் மற்றும் தக்கவைத்தல் பொருத்தமான இடங்களில், கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளை ஆதரிக்கும் தகவலைப் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசிரியர்களை ஊக்குவிக்கின்றனர். ஆராய்ச்சித் தரவு என்பது ஆய்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்கும் அவதானிப்புகள் அல்லது பரிசோதனையின் முடிவுகளைக் குறிக்கிறது. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரையுடன் இணைக்கப்பட்ட தரவு அறிக்கையின் போது ஆசிரியர்கள் தங்கள் தரவை வழங்குவதைக் கூற ஆசிரியர்கள் ஊக்குவிக்கின்றனர். தகவல் அறிக்கையுடன், கட்டுரையில் தாங்கள் பயன்படுத்திய தகவலைப் பற்றி ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் வெளிப்படையாக இருப்பார்கள். பொறுப்பான ஆராய்ச்சி வெளியீடு: மதிப்பாய்வாளர்களின் பொறுப்புகள் அனைத்து மதிப்பாய்வாளர்களும் தலையங்கக் கொள்கை மற்றும் வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் முறைகேடு அறிக்கையை அறிந்திருக்க வேண்டும். கார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் இதழுக்கு சாத்தியமான திறனாய்வாளர்கள் அறிவியல் நிபுணத்துவம் அல்லது தொடர்புடைய துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அவர்கள் சமீபத்தில் ஆராய்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்களது சகாக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிபுணத்துவத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். சாத்தியமான மதிப்பாய்வாளர்கள் துல்லியமான தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை தகவலை வழங்க வேண்டும், இது அவர்களின் நிபுணத்துவத்தின் நியாயமான பிரதிநிதித்துவத்தை அளிக்கிறது. அனைத்து மதிப்பாய்வாளர்களும் ஒரு கையெழுத்துப் பிரதியை மதிப்பிடுவதற்குத் தகுதியற்றவர்கள் என்று தெரிந்தால், பொருள் பற்றிய அவர்களின் மதிப்பீடு புறநிலையாக இருக்காது என்று அவர்கள் உணர்ந்தால், அல்லது அவர்கள் தங்களை ஆர்வத்துடன் முரண்படுவதாகப் புரிந்து கொண்டால் திரும்பப் பெற வேண்டும். மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகள் விமர்சகர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் குழு மற்றும் சர்வதேச அறிவியல் குழு உறுப்பினர்களால் ரகசியமாக நடத்தப்படுகின்றன. மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பொருளில் இதுவரை மேற்கோள் காட்டப்படாத தொடர்புடைய வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளை மதிப்பாய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். தேவைப்பட்டால், இதற்கான திருத்தக் கோரிக்கையை ஆசிரியர் வெளியிடலாம். ஆய்வுத் தவறான நடத்தை உள்ள அல்லது நிகழ்ந்ததாகத் தோன்றும் ஆவணங்களைக் கண்டறிந்து, ஒவ்வொரு வழக்கையும் அதற்கேற்ப கையாளும் ஆசிரியர் குழுவிற்குத் தெரிவிக்குமாறு மதிப்பாய்வாளர்கள் கேட்கப்படுகிறார்கள். பதிப்புரிமை, உள்ளடக்க அசல் தன்மை, கருத்துத் திருட்டு மற்றும் இனப்பெருக்கம்: அனைத்து அறிவியல் பங்களிப்புகளின் அசல் உள்ளடக்கத்தின் மீதான அறிவுசார் சொத்து மற்றும் பதிப்புரிமை ஆசிரியர்களிடமே இருக்கும். முதல் வெளியீட்டின் பிரத்தியேக உரிமத்தை ஜர்னலில் வெளியிடுவதற்கு ஈடாக, மற்ற கட்டுரைகளுடன் கூட்டாகவோ அல்லது தனித்தனியாகவோ மற்றும் அனைத்து ஊடகங்களிலும் அறியப்பட்ட அல்லது வரவிருக்கும் படிவங்களை உருவாக்க மற்றும் பரப்புவதற்கான உரிமையை ஜர்னலுக்கு வழங்குகிறது. ஆசிரியர்கள் தங்கள் பொருளின் அசல் தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க வேண்டும் மற்றும் முரண்படும் எந்த உரையையும் வெளியிடக்கூடாது. கருத்துத் திருட்டு மற்றும் தவறான அல்லது வேண்டுமென்றே தவறாக வழிநடத்தும் அறிவிப்புகள் அறிவியல் வெளியீட்டின் நெறிமுறைகளுக்கு முரணான நடத்தையை உருவாக்குகின்றன; எனவே, அவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவையாகக் கருதப்படுகின்றன. கட்டுரையின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி எதுவும் முன்னர் ஒரு கட்டுரையாகவோ அல்லது ஒரு அத்தியாயமாகவோ வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடாது அல்லது வேறொரு இடத்தில் வெளியிடுவதற்கான பரிசீலனையில் இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் தங்கள் கட்டுரையை பிற வெளியீடுகளில் அல்லது வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் மற்றும் எந்த வகையிலும் மீண்டும் உருவாக்க விரும்பினால், அவர்கள் ஆசிரியர் குழுவின் எழுத்துப்பூர்வ அங்கீகாரத்தைப் பெற வேண்டும். அணுகல், உரிமம் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்: கட்டுரைகள் திறந்த அணுகலில் வெளியிடப்படுகின்றன. தொடர்புடைய சந்தாக்கள் அல்லது பார்வைக்கு செலுத்தும் கட்டணம் எதுவும் இல்லை. அனைத்து பொருட்களும் Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International license (CC BY-NC-ND 4.0) விதிமுறைகளின் கீழ் கிடைக்கின்றன , இலவச அணுகல் புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகள் நீண்ட காலமாக வெளியிடப்படுகின்றன, திறந்த பதிப்பு இலவச அணுகலைப் பராமரிக்கிறது மற்றும் அனைத்து காப்பகங்களையும் ஆன்லைனில் கிடைக்கச் செய்யும். இரகசியக் கொள்கை ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்பாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள், அதன் செயல்பாடுகளின் போது பதிவு செய்யலாம், அவை இரகசியமாக இருக்கும் மற்றும் கையொப்பத்திற்கு அப்பால் எந்த வணிக அல்லது பொது நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படாது. கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டன. இருப்பினும், இந்த தகவல் சில நேரங்களில் அரசாங்க மானியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குத் தேவைப்படலாம். இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். தி இரகசியக் கொள்கை ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்பாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள், அதன் செயல்பாடுகளின் போது பதிவு செய்யலாம், அவை இரகசியமாக இருக்கும் மற்றும் கையொப்பத்திற்கு அப்பால் எந்த வணிக அல்லது பொது நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படாது. கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டன. இருப்பினும், இந்த தகவல் சில நேரங்களில் அரசாங்க மானியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குத் தேவைப்படலாம். இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். தி இரகசியக் கொள்கை ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்பாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள், அதன் செயல்பாடுகளின் போது பதிவு செய்யலாம், அவை இரகசியமாக இருக்கும் மற்றும் கையொப்பத்திற்கு அப்பால் எந்த வணிக அல்லது பொது நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படாது. கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டன. இருப்பினும், இந்த தகவல் சில நேரங்களில் அரசாங்க மானியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குத் தேவைப்படலாம். இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். தி ஜர்னல் அதன் செயல்பாடுகளின் போது பதிவு செய்யக்கூடியது, ரகசியமாக இருக்கும் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகளின் கையொப்பத்திற்கு அப்பால் எந்த வணிக அல்லது பொது நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படாது. இருப்பினும், இந்த தகவல் சில நேரங்களில் அரசாங்க மானியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குத் தேவைப்படலாம். இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். தி ஜர்னல் அதன் செயல்பாடுகளின் போது பதிவு செய்யக்கூடியது, ரகசியமாக இருக்கும் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகளின் கையொப்பத்திற்கு அப்பால் எந்த வணிக அல்லது பொது நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படாது. இருப்பினும், இந்த தகவல் சில நேரங்களில் அரசாங்க மானியம் வழங்கும் அமைப்புகளுக்குத் தேவைப்படலாம். இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். தி இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். தி இந்த தகவலை அனுப்பும் போது சக மதிப்பாய்வு தேர்வின் பெயர் தெரியாத நிலை பராமரிக்கப்படும். ஆசிரியர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பணியாளர்களின் பெயர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன இணைப்புகளின் பெயர்கள் பெயரிடப்பட்டவர்களுக்கு இடையே வெளிப்படையான தொடர்புகள் இல்லாமல் அனுப்பப்படும். திகார்டியோவாஸ்குலர் ஆய்வுகள்: திறந்த அணுகல் இதழ் இந்த பட்டியல்களை அதன் சொந்த நோக்கங்களுக்காக கட்டுரைகள், ஒத்துழைப்பு அல்லது பிற பங்களிப்புகளை, குறிப்பாக அவ்வப்போது மின்னஞ்சல்கள் மூலம் பயன்படுத்தலாம். இதேபோல், இது வரவிருக்கும் பிரச்சினைகளை கொடியிடும்.

இந்திய கவர்ச்சியான ஜோடி , இந்திய இளம்பெண் அலுவலகத்தில் குந்துதல் , xxx தேசி பெண் hd வீடியோ , இந்தி bf பெண் , தேசி மொபைல் xxx செக்ஸ் வீடியோக்கள் பதிவிறக்கம் 3gp , பாபி xxx