போதைப்பொருள் போதை & போதை நீக்குதல் : நாவல் அணுகுமுறைகள் திறந்த அணுகல்

ஜர்னல் பற்றி

தாக்கக் காரணி: 0.94*

போதைப்பொருள் மற்றும் போதை நீக்குதல்: நாவல் அணுகுமுறைகள் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல், சக மதிப்பாய்வு, இரு ஆண்டு, ஆன்லைன் இதழ், இது இன மருத்துவத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் அசல் அறிவு மற்றும் ஆராய்ச்சியின் பரிமாற்றத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் எத்னோமெடிசின், மனித கலாச்சாரங்கள் மற்றும் இயற்கை/பிரபஞ்சம், பாரம்பரிய சுற்றுச்சூழல்/சுற்றுச்சூழல் அறிவு (TEK), நாட்டுப்புற மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவ அறிவு மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இவற்றின் பொருத்தம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள பிரிக்க முடியாத உறவுகள் பற்றிய அசல் இடைநிலை ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் மற்றும் மதிப்புரைகளை அழைக்கிறது. மற்றும் பொது சுகாதார கொள்கைகள்.

குறிப்பாக, இந்த இதழ் பின்வரும் தலைப்புகளை உள்ளடக்கும்: எத்னோபோடனி, எத்னோமிகாலஜி, எத்னோவிலாலஜி, எத்னோகாலஜி (எத்னோபெடாலஜி உட்பட), எத்னோமீட்டராலஜி/ எத்னோக்ளிமேடாலஜி, எத்னோஸ்ட்ரோனமி, எத்னோஃபார்மசி, எத்னோமெடிசின், பாரம்பரிய மருத்துவம், வீட்டு மருத்துவம், பாரம்பரிய மருத்துவம், மருத்துவம், சுகாதாரம் மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவம் இனவியல் , வளரும் நாடுகளில் பன்மைத்துவ சுகாதாரம், சான்றுகள் அடிப்படையிலான சமூக ஆரோக்கியம், காட்சி இனவியல் மற்றும் இன மருத்துவம், பாலின ஆய்வுகள் மற்றும் இனவியல், அத்துடன் சுற்றுச்சூழல், ஊட்டச்சத்து, மருத்துவம் மற்றும் காட்சி மானுடவியல் ஆகியவற்றில் தொடர்புடைய பிற பகுதிகள். தாவரவியல் சார்ந்த கையெழுத்துப் பிரதிகள் வவுச்சர் மாதிரிகள் மற்றும் ஹெர்பேரியாவை தெளிவாகக் குறிக்க வேண்டும்.

Submit manuscript Online Submission System or send us an e-mail attachment to the Editorial Office at manuscripts@primescholars.com

Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process):

Drug Intoxication & Detoxication : Novel Approaches is participating in the Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) with an additional prepayment of $99 apart from the regular article processing fee. Fast Editorial Execution and Review Process is a special service for the article that enables it to get a faster response in the pre-review stage from the handling editor as well as a review from the reviewer. An author can get a faster response of pre-review maximum in 3 days since submission, and a review process by the reviewer maximum in 5 days, followed by revision/publication in 2 days. If the article gets notified for revision by the handling editor, then it will take another 5 days for external review by the previous reviewer or alternative reviewer.

கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஏற்றுக்கொள்வது முற்றிலும் தலையங்கக் குழுவின் பரிசீலனைகள் மற்றும் சுயாதீனமான சக மதிப்பாய்வைக் கையாள்வதன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, வழக்கமான சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட வெளியீடு அல்லது விரைவான தலையங்க மறுஆய்வு செயல்முறை எதுவாக இருந்தாலும் மிக உயர்ந்த தரநிலைகள் பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. கையாளுதல் ஆசிரியர் மற்றும் கட்டுரை பங்களிப்பாளர் அறிவியல் தரத்தை கடைபிடிக்க பொறுப்பு. கட்டுரை நிராகரிக்கப்பட்டாலும் அல்லது வெளியீட்டிற்காக திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், கட்டுரைக்கான கட்டணம்-மதிப்பாய்வு செயல்முறை $99 திரும்பப் பெறப்படாது.

கையெழுத்துப் பிரதியை கட்டணம்-மதிப்பாய்வு செயல்முறை செலுத்துவதற்கு தொடர்புடைய ஆசிரியர் அல்லது நிறுவனம்/நிறுவனம் பொறுப்பாகும். கூடுதல் கட்டணம்-மதிப்பாய்வு செயல்முறை கட்டணம் விரைவான மறுஆய்வு செயலாக்கம் மற்றும் விரைவான தலையங்க முடிவுகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் வழக்கமான கட்டுரை வெளியீடு ஆன்லைன் வெளியீட்டிற்கான பல்வேறு வடிவங்களில் தயாரிப்பை உள்ளடக்கியது, HTML, XML மற்றும் PDF போன்ற பல நிரந்தர காப்பகங்களில் முழு உரைச் சேர்ப்பைப் பாதுகாக்கிறது. மற்றும் பல்வேறு குறியீட்டு முகமைகளுக்கு உணவளித்தல்.

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

சிறப்பு வெளியீடு கட்டுரை
Correlation between smoking and dental caries among the youth in Kenya

Dr Magu 

சிறப்பு வெளியீடு கட்டுரை
Tobacco harm reduction An unmet area for the innovation,technology

Dr. Samir Vinchurkar

சிறப்பு வெளியீடு கட்டுரை
SOCIO-MOBILISATION Ugandaâ??s Tobacco control law: lessons that could end child obesity

Talibita Moses

குறுகிய தொடர்பு
Nanoparticles-A Picture Who Worth’s a Thousand Words in Biotechnology

Muhammad Naveed, Sheraz Khalid and Usmara Sajid