பகுப்பாய்வு மின் வேதியியல் நுண்ணறிவு திறந்த அணுகல்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

பகுப்பாய்வு மின் வேதியியல் நுண்ணறிவு ஜர்னல் தரம் மற்றும் விரைவான ஆய்வு செயலாக்கத்திற்காக ஹ்முதன்மை அறிஞர்களின் ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

ம்முதன்மை அறிஞர்கள் தர மறுஆய்வு செயல்முறைக்காக எடிட்டோரியல் மேலாளர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார். எடிட்டோரியல் மேனேஜர் சிஸ்டம் என்பது ஒரு ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு அமைப்பாகும், இதில் ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்கலாம். வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கும் பைப்லைனில் என்ன கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன என்பதை வெளியீட்டாளர்கள் பார்க்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் நிகழும்போது சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு மின்னஞ்சல் தானாகவே அனுப்பப்படும்.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிக்கு 72 மணி நேரத்திற்குள் கையெழுத்துப் பிரதிகளின் எண் தொடர்புடைய ஆசிரியருக்கு வழங்கப்படும்.\

ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம் .

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்