ஸ்டெம் செல்கள் பற்றிய நுண்ணறிவு திறந்த அணுகல்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

ஸ்டெம் செல்கள் பற்றிய நுண்ணறிவு என்பது ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு ஆய்வுகள் மற்றும் குறும்பட தொடர்புகளை ஏற்றுக் கொள்ளும் ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிஞர்களின் திறந்த அணுகல் இதழ் ஆகும். ஸ்டெம் செல்கள், எலும்பு மஜ்ஜை ஸ்டெம் செல்கள் போன்றவை.

ஸ்டெம் செல்கள் பற்றிய நுண்ணறிவு தர மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்காக ஆன்லைன் மதிப்பாய்வு மற்றும் எடிட்டோரியல் மேலாளர் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எடிட்டோரியல் மேனேஜர் சிஸ்டம் என்பது ஒரு ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு அமைப்பாகும், இதில் ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்கலாம். வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கும் பைப்லைனில் என்ன கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன என்பதை வெளியீட்டாளர்கள் பார்க்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் நிகழும்போது சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு மின்னஞ்சல் தானாகவே அனுப்பப்படும்.

ஆசிரியர்கள் தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பு அல்லது manuscripts@primescholars.com ஆக சமர்ப்பிக்கலாம்