நரம்பியல் & மூளை இமேஜிங் திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

நரம்பியல் மற்றும் மூளை இமேஜிங்  என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல் இமேஜிங்கில் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அறிவியல் படைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இதழின் நோக்கம் நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல் இமேஜிங்கின் பல்வேறு சிறப்புகள் மற்றும் துணை சிறப்புகளை உள்ளடக்கியது: பாதிப்பு நரம்பியல், நடத்தை மற்றும் அறிவாற்றல் நரம்பியல், செல்லுலார் நரம்பியல், மருத்துவ நரம்பியல், கணக்கீட்டு நரம்பியல், பரிணாம நரம்பியல் மற்றும் பொறியியல் நரம்பியல், பொறியியல் நரம்பியல்.

ரியா சிங் வெப் சீரிஸ் நிர்வாணமாக , இந்திய ஹாட் கவர்ச்சியான பாபி ஃபக்கிங் இன் டெல்லி லாக்டவுன் தேசி வீடியோ