முதன்மை பராமரிப்பில் தரம் திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

முதன்மை பராமரிப்பில் தரத்தின் நோக்கம் நோயாளிகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு முதன்மை பராமரிப்பு விநியோகத்தை மேம்படுத்தும் அறிவியலை ஊக்குவிப்பதாகும், நோயாளி பராமரிப்பின் இதயத்தில் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான அறிவியலை வைப்பதாகும். முதன்மை பராமரிப்பில் தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்றின் அனைத்து அம்சங்களையும் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை அல்லது சமூக பராமரிப்புக்கு இடையேயான இடைமுகம் உட்பட இந்த இதழ் அக்கறை கொண்டுள்ளது.
இந்த இதழ் பலதரம் வாய்ந்தது மற்றும் உயர்தர கல்விக் கட்டுரைகள், தொடர்புடைய அனுபவங்களின் அடிப்படையில் நடைமுறை யோசனைகள், தர மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், நோயாளியின் முன்னோக்குக் கட்டுரைகள் மற்றும் சர்வதேச வளர்ச்சிப் பரிமாற்றங்களை வெளியிடுகிறது. ஆர்வமுள்ள பகுதிகளில் தரம், மருத்துவ நிர்வாகம், மருத்துவ தணிக்கை, நோயாளி பாதுகாப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் தொழில்முறை மேம்பாடு, தர மேம்பாட்டு நுட்பங்கள், செயல்திறன் மேலாண்மை, நோயாளியின் ரகசியத்தன்மை, நோயாளியின் முன்னோக்கு, தலைமை, இடர் மேலாண்மை, தொடர்ச்சியான தர மேம்பாடு, செயல்திறன் மற்றும் நிறுவன மேலாண்மை ஆகியவை அடங்கும். கலாச்சாரம்.

இந்திய ஆபாச காமசூத்ரா , புதிய ஹெச்டி xxx வீடியோக்கள் , இந்திய ஜோடி செக்ஸ் , இந்திய ஆபாச முதல் இரவு , செக்ஸ் ஆபாச வீடியோக்கள் , காஜல் அகர்வால் செக்ஸ்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்