மரபணுக்கள் மற்றும் புரதங்களில் ஆராய்ச்சி திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மரபணுக்கள் மற்றும் புரதங்களில் ஆராய்ச்சி  இன மருத்துவத்தின் எந்தவொரு பகுதியிலும் அசல் அறிவு மற்றும் ஆராய்ச்சியின் பரிமாற்றத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த இதழ் மனித கலாச்சாரங்களுக்கும் இயற்கை/பிரபஞ்சத்திற்கும் இடையிலான பிரிக்க முடியாத உறவுகள், பாரம்பரிய சுற்றுச்சூழல்/சுற்றுச்சூழல் அறிவு (TEK), நாட்டுப்புற மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவ அறிவு, அத்துடன் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இவற்றின் தொடர்பு பற்றிய அசல் இடைநிலை ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் மற்றும் மதிப்புரைகளை அழைக்கிறது. சுகாதார கொள்கைகள்.
மரபணுக்கள் மற்றும் புரதங்களில் ஆராய்ச்சி இதழ் பின்வரும் தலைப்புகளை உள்ளடக்கும்: ethno botany, ethno mycology, ethno zoology, ethno ecology (including ethno pedology), ethno metereology, ethno climatology, ethno astronomy, ethno pharmacy, ethno medicine, ethno veterinary, ethno veterinary, ethno veterinary veterinary வீடுகள் மற்றும் உள்நாட்டு அரங்கங்களில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, குடிபெயர்ந்தோர் சுகாதாரம்/நகர்ப்புற இன உயிரியல், வளரும் நாடுகளில் பன்மைத்துவ சுகாதாரம், சான்றுகள் அடிப்படையிலான சமூக ஆரோக்கியம், காட்சி இன உயிரியல் மற்றும் இன மருத்துவம், பாலின ஆய்வுகள் மற்றும் இன உயிரியல், அத்துடன் சுற்றுச்சூழல், ஊட்டச்சத்து, மருத்துவ மற்றும் காட்சி மானுடவியல்.

ஓவ் செக்ஸ் வீடியோ , லைவ் ப்ளூ ஃபிலிம் , இந்திய கவர்ச்சி ஜோடி , பாபி xxx , xxx வீடியோக்கள் hd வீடியோக்கள் , ரியா சிங் வெப் சீரிஸ் நிர்வாண