முதன்மை பராமரிப்பில் தரம் திறந்த அணுகல்

முதன்மை பராமரிப்பு கிளினிக் மேலாண்மை

முதன்மை கவனிப்பு உள் மருத்துவம் என்பது அறிவியல் அறிவு மற்றும் மருத்துவ நிபுணத்துவத்தை நோயறிதல், சிகிச்சை மற்றும் பெரியவர்களை ஆரோக்கியம் முதல் சிக்கலான நோய் வரை ஸ்பெக்ட்ரம் முழுவதும் இரக்கத்துடன் கவனிப்பதில் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு நோயாளி கொண்டு வரும் எந்தப் பிரச்சனையையும் -- எவ்வளவு பொதுவானதாகவோ அல்லது அரிதாகவோ அல்லது எவ்வளவு எளிமையானதாகவோ அல்லது சிக்கலானதாகவோ இருந்தாலும் அதைச் சமாளிக்கும் திறன் கொண்டவர்கள் இன்டர்னிஸ்ட்கள். குழப்பமான நோயறிதல் சிக்கல்களைத் தீர்க்க அவர்கள் சிறப்பாகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் கடுமையான நாள்பட்ட நோய்கள் மற்றும் ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு நோய்கள் தாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளைக் கையாள முடியும். அவர்கள் நோயாளிகளுக்கு ஆரோக்கியம் (நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல்) பற்றிய புரிதலையும் கொண்டு வருகிறார்கள்.

இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்