அதிர்ச்சி & தீவிர சிகிச்சை திறந்த அணுகல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் ட்ராமா & அக்யூட் கேர்  (ISSN: 2471-805X ) என்பது குழந்தை மருத்துவம் தொடர்பான குறிப்பிடத்தக்க தரவுகளை விரைவாகப் பரப்புவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சர்வதேச இதழாகும். குழந்தை மருத்துவம், பிறந்த குழந்தை பராமரிப்பு, நடத்தை வளர்ச்சியின் மருத்துவ அம்சம், பிறந்த குழந்தைகளின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் பராமரிப்பு, குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளின் சமூகப் பராமரிப்பு மற்றும் நடத்தையில் அவற்றின் தாக்கம் போன்றவற்றை இந்த இதழ் உள்ளடக்கியது.

நேரடி நீல படம் , மல்லு செக்ஸ் வீடியோக்கள் , பீக் காம் , செக்ஸ் ஆபாச வீடியோக்கள் , இந்திய ஜோடி செக்ஸ் , இந்தி பிஎஃப் பெண்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்