பயோமார்க்ஸ் ஜர்னல் திறந்த அணுகல்

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

பயோமார்க்ஸ்  ஜர்னல்  ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றிற்கு எடிட்டோரியல் கண்காணிப்பு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. பத்திரிகையின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் அல்லது வெளி நிபுணர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்கள்; எந்தவொரு மேற்கோள் கையெழுத்துப் பிரதியையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் வெளியிடுவதற்கும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளர் ஒப்புதல்கள் தேவை. இந்த இதழ் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தொடர்ந்து கட்டுரைகளை வெளியிடுவதை வழங்குகிறது. முக்கியத்துவம் மற்றும் அறிவியல் சிறப்பின் பொதுவான அளவுகோல்களை சந்திக்கும் கையெழுத்துப் பிரதிகளை இது வரவேற்கிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறையில் சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்களால் தாள்கள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படும்.

தேசி பாபி பிரிட்டிஷ் நாயகன் மாயா , முஸ்லீம் செக்ஸ் வீடியோ , எக்ஸ்என்எக்ஸ்எக்ஸ் அம்மா அப்பா , ஹாட் கவர்ச்சி வீடியோ , ஆங்கில பிஎஃப் கவர்ச்சியான படம் , ஓவ் செக்ஸ் வீடியோ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்